Fra skimuseum til vintersikre veier

– Jeg kan verken kjøre brøytebil, frese vei, eller legge rør. Men jeg kan det å få med meg folk i en retning!

""