Drift og vedlikehold

Vi kjemper mot snø, vind, is og ras for å sørge for at folk flest kommer frem og hjem. Dette ansvaret motiverer oss i arbeidet hver dag.

Ingen kjenner Norge så godt som oss. I nesten 200 år har vi jobbet med drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur i Norge. Sammen har vi en unik kompetanse, og vi vet hva som kreves - i små og store arbeidsoppgaver. 

Tjenestene vi tilbyr spenner fra feiing av gater, kantklipp og grøfting på våren og sommeren, til brøyting, strøing og salting på vinterstid. Vår største kunde er Statens vegvesen og fylkeskommunene, men vi leverer også tjenester til kommuner, havner, private kunder og flyplasser. 

Vi tar vare på Norge - og på hverandre. 

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor