Bli lærling i Mesta

Grip muligheten og ta fagbrev hos Norges ledende aktør innen drift- og vedlikehold av vei og veielektro. Vi ser etter deg som ønsker å gå i lære i felt som drift og vedlikehold, anlegg, elektro og bane.

Om lærlingordningen

Våre lærlinger

Fordelt på forretningsområder

Økning av kvinneandel

Veien til fagbrev

  • TAF/YSK

  • Videregående (2 år skole og 2 år bedrift)

  • Videregående (1 år skole og 3 år bedrift)

  • 0+4 ordning

  • Praksiskandidatordning

  • Fagbrev på jobb

""