Anlegg og spesialproduksjon

Vi er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag.

Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid.

Spesialproduksjon er navnet vi bruker på tjenesteområdene som krever spesialkompetanse og utstyr. Vi har oppdrag i hele landet der våre sterke fagmiljøer innen fjell- og tunnelsikring, rehabilitering av bru og kai, betong og rekkverk er involvert. 

Riktig kompetanse og opplæring er en forutsetning, og vårt HMS-apparat følger opp alle prosjekter svært tett.

Vi tar vare på Norge - og på hverandre.

 

 

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor