Fra kriminalomsorg til tunnelpleie

– Man må være god på å jobbe med mennesker, det er den viktigste erfaringen jeg har tatt med meg.

""