Fra fagarbeider til prosjektleder

– Jeg har lese- og skrivevansker og aldri vært spesielt skoleflink, men Mesta har sett hva jeg har fått til og gitt meg muligheter.

""