Irene Uldal Kåsa

Prosjektsjef – Anlegg og spesialproduksjon

Mine kollegaer

""