Emil Røysum Skartun

Anleggsleder – Anlegg og spesialproduksjon

Mine kollegaer

""