Kato Vedvik

Anleggsleder – Anlegg og spesialproduksjon

Mine kollegaer

""