Kjell Inge Hatle

Anleggleder – Drift og vedlikehold

Mine kollegaer

""