Mesta logotype
Drift og vedlikehold · Stord

Fagarbeider - DK 1208 Sunnhordaland

Vil du være med å sikre at barn kommer trygt frem til skolen, at ingen blir forsinket på vei til jobb og at varene vi trenger kommer frem dit de skal?

Skriv utfyllende slik at det er lett å forstå hva du har jobbet med tidligere.

-
år
Hvilke førerkort har du?*
Hvilke maskinførerbevis har du?*

Gateadresse, postnummer og sted

I Mesta og RIAS jobber vi for objektive og fordomsfrie rekrutteringer og bruker derfor utvalgsspørsmål i stedet for søknadsbrev. For å analysere vårt arbeid ber vi deg oppgi kjønn. Dataen vil kun bli brukt til statistiske formål.*

Vi ønsker personer av alle kjønn velkommen til å søke jobb hos oss, men for ikke å bryte med spørreforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 30 kan vi ikke stille spørsmål om andre kjønn enn kvinne/mann.

Personlige opplysninger

""