Mesta logotype
Elektro · Helgeland

Elektromontør - Helgeland

Vil du være med å sikre veier og tuneller i Helgeland?

Skriv utfyllende slik at det er lett å forstå hva du har jobbet med tidligere

Dette er et krav for å være aktuell for stillingen.

Hvilke førerkort har du?*

Gateadresse, postnummer og sted

I Mesta og RIAS jobber vi for objektive og fordomsfrie rekrutteringer og bruker derfor utvalgsspørsmål i stedet for søknadsbrev. For å analysere vårt arbeid ber vi deg oppgi kjønn. Dataen vil kun bli brukt til statistiske formål.*

Vi ønsker personer av alle kjønn velkommen til å søke jobb hos oss, men for ikke å bryte med spørreforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 30 kan vi ikke stille spørsmål om andre kjønn enn kvinne/mann.

Personlige opplysninger

""