Lead Data Engineer/Tech Lead

Vil du være med på vår digitale endringsreise?
Scroll to content

Mestas visjon er vi viser vei. Det sier mye om våre ambisjoner. Vi skal gå foran og vise vei innen våre kompetanseområder. Mestas samfunnsoppdrag er enormt viktig: vi skal sørge for at du kommer deg trygt frem – hver dag. Dette er et ansvar vi tar på største alvor. Vi er stolt av vår 200-årige historie, og gleder oss samtidig over at vi er i positiv omstilling.

Vi søker Lead Data Engineer/Tech Lead som skal bidra til at vi lykkes med vår IT-strategi!

Har du bred erfaring med å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge data? Ønsker du deg en rolle hvor du kan være med på en digital endringsreise i en samfunnskritisk organisasjon? Da er dette være en spennende mulighet for deg. Hvis du også ser verdien i å bidra til en bedre arbeidshverdag for kollegaer, da håper vi du vil snakke med oss.

Om jobben
Som Lead Data Engineer/Tech Lead vil du ta en sentral rolle i organisasjonen i å realisere Mestas strategi – å bli en bærekraftig, datadrevet virksomhet gjennom å ta i bruk ny teknologi. Teamet er i disse dager i ferd med å gå ombord på en spennende ny datareise som vil forandre måten vi leverer våre tjenester på.

Du vil være ansvarlig for å utvide og optimalisere selskapets dataplattform og – arkitektur. Det vil være jobben din å sørge for å sikre at dataflyten i selskapet fungerer effektivt slik at data blir presentert for våre analytikere, brukere og andre interessenter på en brukervennlig og pålitelig måte. Videre ønsker vi å legge til rette for stor grad av selvbetjening på våre løsninger.

Du blir en del av vårt voksende digitaliserings- og IT-team, og rapportere til Chief Digital Officer. Der vil du jobbe tett med både IT-sjef og den nyutnevnte lederen for Data & Analytics. Du vil være en strategisk partner for IT-sjef i å forenkle og oppgradere vårt gjeldende systemlandskap til en moderne, sky-basert plattform. I praksis omfatter jobben både operative og strategiske oppgaver.

Hovedansvar og oppgaver:

 • Jobbe tett med Head of Data & Analytics og et mangfold av interessenter for økt selvbetjening og gjenbrukbarhet av data. Være ansvarlig fra ende til ende for tilgjengelighet, pålitelighet og datakvalitet på våre plattformer
 • Bidra til å bygge datainfrastruktur og -modeller i en moderne teknologi-stack
 • Samarbeide tett med IT- og forretningssiden for å prioritere tekniske oppgaver opp mot forretningsmål
 • Delta i teknisk design og planlegging, inkludert definisjon av problemer, målbilder, veikartlegging, valg av leverandør, valg av teknologi og prosjektledelse
 • Ha ansvar for å skissere og realisere en fremtidig API-strategi for både interne og eksterne parter for å kunne innlemme med dataplattformen vår
 • Lede et lite team av interne utviklere og konsulenter
 • Kommunisere på en enkel måte. Hvordan vil den foreslåtte tekniske arkitekturen og veikartet tilføre virksomheten verdi? Hvordan støtter den en bærekraftig fremtid i Mestas kommersielle drift?

I praksis er Lead Data Engineer/Tech Lead en blanding av en systemarkitekt, hands-on utvikler og teknisk teamleder.

Vi ser etter en person med:

 • 8+ års erfaring med softwareutvikling og arkitektur inkludert minst 4 års erfaring med tilrettelegging av data
 • Omfattende erfaring fra å jobbe med SQL, NoSQL-databaser, data varehus & datasjø infrastruktur, batch- og sanntidsanalyse (Spark, Kafka), programmering for datavitenskaplige teknologier (som Python, pandas, nummen eller tilsvarende), Matlab og tilhørende tekniske økosystemer
 • Omfattende kunnskap i datamodelleringsteknikker og styring av dataflyt
 • Anvendt erfaring med verktøy for forretningsinformasjon (Tableau, PowerBI etc.), inkludert integrasjon med underliggende datainfrastruktur
 • Erfaring fra integrering av moderne systemovervåking og -varsling av infrastruktur (ELK-stack eller lignende, Splunk osv.)
 • Kjennskap til beste praksis innen endringsledelse, hendelseshåndtering og teknisk risikostyring
 • Erfaring med skybaserte plattformer fra et større bedriftsmiljø
 • Erfarne i CI-/CD og testdrevet utvikling; evne til å "bygge kvalitet i" via automatisering
 • Erfaring med å jobbe i smidige team, og i stand til å lede små smidige team
 • Lidenskap for og ledelse innen tilrettelegging av data, sky, softwareutvikling og datasikkerhet

Hvorfor skal du jobbe i Mesta?
For rett person er dette en kjempemulighet. Du vil bli del av et lite team som jobber med den digitale endringsreisen Mesta er på. Jobben du gjør vil bety veldig mye for både dine nærmeste kollegaer, og de som jobber fra nord til sør i Norge.

Vil du vite mer?
Om du allerede tenker dette er jobben for deg, er det ingen ting å vente på. I henhold til GDPR, søker du direkte via "send søknad", ikke på epost til oppgitt kontaktperson. For å søke laster du opp CV-en din og svarer på to spørsmål. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

Dersom du er nysgjerrig og vil vite mer kan du ta kontakt med vår samarbeidspartner i Compass Human Resources, Hanna Kaupang på tlf. 48 17 28 22, så skal du få all informasjon du trenger for å vurdere om dette er en spennende mulighet for deg.


Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. 

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Mesta hovedkontor Lysaker

Strandveien 15
1366 Lysaker Veibeskrivelse 05 200 Vis side

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor